Marco Maria Zanin

Marco Maria Zanin

Coroa Radial, 2021

110×88 cm